Hoiatus küpsiste kohta

Meie veebilehed kasutavad küpsiseid ja teisi jälgimistehnoloogiaid, et kindlustada teile parim kasutajakogemus meie veebilehel. Leiate rohkem infot küpsiste ja nende kasutamise kohta allpool. Et saada rohkem infot teie isikuandmete töötlemise kohta Beko Europe Estonia OÜ poolt, palun lugege meie Privaatsusinfot.

Küpsised – Küpsised on väikesed tekstifailid, mis võidakse salvestada teie arvutisse, et saaksite järgmisel veebilehele sisenemisel kasutada teatud funktsioone. Küpsised on jaotatud järgmistesse kategooriatesse:

Enamik veebilehitsejaid on vaikimisi seatud automaatselt aktsepteerima küpsiseid. Sellegipoolest võite muuta seadeid nii, et blokeerida küpsiste saatmine teie seadmesse või lubada ainult mõnda kategooriat. Palun pidage meeles, et kui sirvimis- või funktsionaalsed küpsised on keelatud või eemaldatud, ei pruugi kõik veebilehe rakendused töötada plaanitult. Küpsiste eemaldamise ja seadete muutmise juhised on toodud allpool.

Veebimajakad – Veebimajakad on väikesed elektroonilise kujutise failid, mida võib lisada veebilehele või e-kirjale ning on tavaliselt inimsilmale nähtamatud. Kasutamisel võivad veebimajakad (ka "clear GIF" või "jälgimispikslid") edastada sellist infot nagu: kui palju inimesi külastab veebilehte, kas nad on ühekordsed või korduvad külastajad, milliseid lehti ja kui kaua nad on vaadanud, kui hästi teatud online kampaaniad on toiminud ja muud sarnast infot. E-kirjas kasutamisel võivad nad näidata kirja avamise aega, kas ja kui palju kordi seda edastati ja milliseid linke e-kirjas kasutaja avas. Toetudes sellele infole, saame me kohandada sisu, tooteid, teenuseid ja pakkumisi, et paremini vastata teie huvidele, samuti tutvustada teid Indesiti toodete, teenuste ja pakkumistega, mis võivad teile huvi pakkuda.

Logifailid on failid – Logifailid on failid, mis salvestavad veebitoiminguid ja koguvad mitteisiklikke statistilisi andmeid teie tegevuse kohta meie veebilehel. Logifailid aitavad meil muude asjade hulgas saada: (i) teie IP aadressi, mis on teie arvutile veebiteenuse pakkuja poolt määratud unikaalne numbrikombinatsioon (pidage meeles, et sõtuvalt teenusepakkujast võib see number olla erinev iga kord, kui ühendute internetiga); (ii) kasutatava veebilehitseja tüüp ja operatsioonisüsteem; (iii) muu info teie internetikülastuse kohta, nagu veebiaadress, millelt tulite meie veebilehele ja külastuse aeg. Lisaks selle info kasutamisele teadmaks, kuidas meie veebilehti kasutatakse, võime logifailide abil kogutud infot nagu IP aadressid (koos teie isikuandmetega) kasutada tehniliste probleemide kõrvaldamiseks, internetiturvalisuse tagamiseks ning vajaduse korral takistada või limiteerida teatud kasutajate ligipääsu meie veebiteenustele. Me jätame endale õiguse igal ajal muuta ja täiendada seda privaatsuse ja küpsiste infot. Kõik muudatused tehakse avalikuks sellel veebilehel. Palun kontrollige aeg-ajalt, kas nimetatud tekstis on tehtud muudatusi. Leiate viimase muudatuse kuupäeva selle lehe ülaosast.

Vajutage siia oma eelistuste muutmiseks.

Web beacons – web beacons are miniscule electronic image files that can be embedded within a web page or included in an e-mail message, and are usually invisible to the human eye. When used, web beacons (also known as “clear GIFs“ or ”tracking pixels”) may tell us such things as: how many people are coming to our web sites, whether they are one-time or repeat visitors, which pages they’ve viewed and for how long, how well certain online advertising campaigns are converting, and other similar web site usage data. When used in an e-mail, web beacons can tell us the time the e-mail was opened, if and how many times it was forwarded, and what links users click on from within the e-mail message. Based on this information, we can adjust the content, products, services, and promotions we provide you to better meet your interests, as well as make you aware of products, services, and/or special offers in which you may be interested.

Log Files – these are files that record web activity and gather non-personal statistics about your visit to or use of our web sites. Log files may help us capture, among other things: (i) your IP Address, which is a unique set of numbers assigned to your computer by your Internet Service Provider (ISP) (note that, depending on your ISP, the number assigned to your computer can be different every time you connect to the Internet); (ii) the type of browser and operating system you use; and, (iii) other information about your online session, such as the URL you came from to get to our web site and the date and time you visited our web site. In addition to using this information to better understand how our websites are used, we may use information captured through log files such as an IP Address (together with your personal information) to troubleshoot technical problems, maintain online safety and security, and if necessary, prohibit or restrict access to our Online Services by certain users.

Click here to change cookie settings.