Energiamärgis (või EU märgis) on andnud tarbijatele infot suurte kodumasinate energia- ja veetarbimise kohta alates 1996. aastast. Vastavalt seadusele on märgise olemasolu nõutav ja see peab olema toodetel nähtav nii poodides kui müüjate veebilehtedel.

Energiamärgise eesmärk on anda tarbijale energiatõhususe infot ühest kohast, võimaldades nii paremini võrrelda erinevaid tooteid.

Ajapikku on kodumasinad muutunud üha energia- ja kulutõhusamateks. Sel põhjusel on energiamärgised nüüd uuendatud.

Euroopa Liit on väljastanud kohustusliku energiamärgise uuenduse järgmistele tootekategooriatele:

• pesumasinad

• pesumasin-kuivatid

• külmikud / sügavkülmikud

• nõudepesumasinad

Alates 2021.a. märtsist peab märgis olema nähtaval kõikidel nimetatud toodetel.

MUUDATUSED ENERGIATÕHUSUSE KLASSIDES

Mis täpselt muutub uutes energiatõhususe klassides?

See on üsna lihtne: senised "pluss" klassid nagu A+++, A++ ja A+ asendatatakse ühtse energiatarbimise skaalaga A kuni G. Seitsmeastmeline värviskaala jääb alles. Seoses mõõtemetoodika muudatustele pole võimalik konverteerida vana märgist uueks märgiseks. Vaid ligikaudne võrdlus on võimalik.

Praeguse seisuga ei hõlma energiamärgise muudatused kuivateid, ahjusid ja õhupuhasteid. Need vaadatakse üle 2022. aastal. Seega on üsna tõenäoline, et näete C-klassi pesumasinat A+++ klassi kuivati kõrval.

 

Euroopa kodumasinatootjate assotatsioon (APPLIA) annab selgitusi energiatõhususe ja energiamärgisega seotud uuenduste, tähtaegade, tootjate ja müüjate kohustuste ning uue ökodisaini nõuete kohta. Tarbijad näevad uusi energiamärgiseid toodetel alates 1. märtsist 2021.a.

Uus energiamärgis pesumasinatele

Uutel energiamärgistel on juurutatud mitmed uuendused: Kõikidel energiamärgistel on QR kood, mis on ühendatud EL toodete andmebaasiga EPREL. Sealt leiate täiendavat infot energiamärgise kohta ja vastava toote andmelehe.

Eelmised pesumasinate "pluss" energiatõhususe klassid (A+++, A++ and A+) enam ei kehti. Uued energiatõhususe klassid on alates A kuni G.

Vee ja elektrienergia tarbimist ei näidata enam aasta kohta, vaid vastavalt 1 ja 100 pesutsükli kohta.

Juurutatakse ka uued A - D mürataseme klassid, et teha mürataseme dB (A) näitamine läbipaistvamaks.

1. QR kood

2. Energiatõhususe klass*

3. Kaalutud energia tarbimine* (kWh/100 pesutsüklit, Eco 40-60 programm)

4. Maksimaalne mahutavus

5. Eco 40-60 programmi kestus täiskoguse korral

6. Kaalutud veekulu* (liitrit/pesutsükkel, Eco 40-60 programm)

7. Tsentrifuugi tõhususe klass*

8. Müratase tsentrifuugimisel, mõõdetuna dB(A) re 1 pW, ja mürataseme klass

* Väärtused kehtivad veerandile, poolele ja täiskogusele

Uus energiamärgis pesumasin-kuivatitele

Nagu kõikidel energiamärgistel, on ka pesumasin-kuivatide märgistel QR kood, mis on ühendatud EL toodete andmebaasiga EPREL. Sealt leiate täiendavat infot energiamärgise kohta ja vastava toote andmelehe.

Praegused pesumasin-kuivatite energiatõhususe klassid skaalal A kuni G jäävad kehtima.

Märgise kujundust on muudetud: pesemise ja kuivatamise ala ning pesemise ala on näidatud oma skaalaga ja väärtused on selgemini välja toodud. Vee ja elektrienergia tarbimist ei näidata enam aasta kohta, vaid vastavalt 1 ja 100 pesutsükli kohta.

Juurutatakse ka uued A - D mürataseme klassid, et teha mürataseme dB (A) näitamine läbipaistvamaks.

1.QR kood

2. Energiatõhususe klass** (kogu tsükkel)

3. Energiatõhususe klass* (pesutsükkel)

4. Kaalutud energia tarbimine (kWh/100 tsüklit, kogu tsükkel**)

5. Kaalutud energia tarbimine* (kWh/100 tsüklit, pesutsükkel)

6. Maksimaalne mahutavus (kogu tsükkel**)

7. Maksimaalne mahutavus (pesutsükkel)

8. Kaalutud vee tarbimine (liitrit/tsükkel, kogu tsükkel**)

9. Kaalutud vee tarbimine (liitrit/tsükkel, pesutsükkel)

10. Programmi kestus (kogutsükkel**) täiskoguse korral

11. Eco 40-60 programmi kestus täiskoguse korral

12. Tsentrifuugi tõhususe klass*

13. Müratase tsentrifuugimisel, mõõdetud dB(A) re 1 pW, ja mürataseme klass

* Väärtused kehtivad veerandi, poole ja täiskoguse pesemisele. Pesemisel ja kuivatamisel poolele ja täiskogusele.
** Pesemine ja kuivatamine

Uus energiamärgis nõudepesumasinatele

Senised nõudepesumasinate "pluss" klassid nagu A+++, A++ ja A+ asendatatakse ühtse energiatarbimise skaalaga A kuni G. Vastavalt eelmisele standardile vastab uus energiatõhususe klass B umbes vanale klassile A+++ -23 %.

Kõikidel energiamärgistel on QR kood, mis on ühendatud EL toodete andmebaasiga EPREL. Sealt leiate täiendavat infot energiamärgise kohta ja vastava toote andmelehe.

Lisaks on juurutatud uued, realistlikumad nõudekomplektide arvutused mahutavuse määramisel (nt. arvestades ka potte). Seetõttu pole need väärtused otseselt võrreldavad vana energiamärgisega.

Vee ja elektrienergia tarbimist ei näidata enam aasta kohta, vaid vastavalt 1 või 100 pesutsükli kohta.

Jurutatakse ka uued A - D mürataseme klassid, et teha mürataseme dB (A) näitamine läbipaistvamaks.

1. QR kood

2. Energiatõhususe klass

3. Energia tarbimine (kWh/100 Eco pesutsüklit)

4. Mahutavus (standardseid nõudekomplekte)

5. Veekulu (liitrit/Eco pesutsükkel)

6. Eco pesutsükli kestus

7. Müratase, mõõdetuna dB(A) re 1 pW, ja mürataseme klass

Uus energiamärgis külmikutele / sügavkülmikutele

Külmikute ja sügavkülmikute märgisel on QR kood, mis on ühendatud EL toodete andmebaasiga EPREL. Sealt leiate täiendavat infot energiamärgise kohta ja vastava toote andmelehe.

Eelmised külmikute ja sügavkülmikute "pluss" energiatõhususe klassid (A+++, A++ and A+) enam ei kehti. Uued energiatõhususe klassid on alates A kuni G. Uus energiatõhususe klass A vastab eelmise standardi järgsele klassile A+++ - 60%.

Nagu ennegi, näidatakse märgisel aastast elektrienergia tarbimist.

Juurutatakse ka uued A - D mürataseme klassid, et teha mürataseme dB (A) näitamine läbipaistvamaks.

1. QR kood

2. Energiatõhususe klass

3. Energia tarbimine, kWh/aasta (mõõdetud vastavalt uutele standarditele)

4. Sügavkülmkambrite kogumahutavus

5. Külmkambrite kogumahutavus

6. Müratase, mõõdetuna dB(A) re 1 pW, ja mürataseme klass

Uus energiamärgis veinikülmikutele

Veinikülmikute märgisel on QR kood, mis on ühendatud EL toodete andmebaasiga EPREL. Sealt leiate täiendavat infot energiamärgise kohta ja vastava toote andmelehe.

Eelmised veinikülmikute "pluss" energiatõhususe klassid (A+++, A++ and A+) enam ei kehti. Uued energiatõhususe klassid on alates A kuni G.

Nagu ennegi, näidatakse märgisel aastast elektrienergia tarbimist.

Juurutatakse ka uued A - D mürataseme klassid, et teha mürataseme dB (A) näitamine läbipaistvamaks.

1. QR kood

2. Energiatõhususe klass

3. Energia tarbimine, kWh/aasta (mõõdetud vastavalt uutele standarditele)

4. Hoiustatavate standardsete veinipudelite arv

5. Müratase, mõõdetuna dB(A) re 1 pW, ja mürataseme klass

ECODESIGN regulatsioon

Lisaks muudetud energiatõhususe klassidele hakkab alates 1. märtsist 2021.a. kehtima ka uus ökodisaini regulatsioon. See reguleerib toodete keskkonnasõbralikku disaini, minimaalset varuosade saadavust ning toote remonditavust ja ümbertöödeldavust.

Eesmärk on vähendada kodumasinate mõju keskkonnale, võttes arvesse kogu nende elutsüklit.

Õigeid varuosasid oma seadmete parandamiseks leiate meie iseteenindusportaalist.

Uurige rohkem